Głównym celem projektu jest łagodzenie skutków izolacji i zdystansowania społecznego uczniów i młodzieży podczas i po pandemii COVID-19. Celem naszego projektu jest opracowanie różnych strategii i narzędzi radzenia sobie z konsekwencjami pandemii Covid-19 wśród młodych ludzi w całej Europie, które powstały w wyniku ograniczeń w ich życiu społecznym i osobistym.

Erasmus+ to program UE wspierający edukację, szkolenia, młodzież i sport w Europie. Jej szacowany budżet wynosi 26,2 mld euro. To prawie dwukrotnie więcej niż w poprzednim programie (2014-2020). Program na lata 2021–2027 kładzie duży nacisk na włączenie społeczne, transformację ekologiczną i cyfrową oraz promowanie uczestnictwa młodych ludzi w życiu demokratycznym.

W ciągu najbliższych dwóch lat wspólnie z partnerami z Polski, Bułgarii, Słowacji i Hiszpanii będziemy rozwijać bank narzędzi i zasobów edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów, dzięki czemu będzie możliwe do przezwyciężenia negatywnych skutków pandemii i odbudowy relacji interpersonalnych.

Spędziliśmy razem miło czas robiąc pierogi i piekąc drożdżówki. Była to niezapomniana atrakcja dla wszystkich.

O projekcie

Głównym celem projektu jest łagodzenie skutków izolacji i zdystansowania społecznego uczniów i młodzieży podczas i po pandemii COVID-19.

Grupy docelowe

Nauczyciele i uczniowie szkół średnich w wieku 12-16 lat. Publiczne i prywatne przedmioty edukacyjne. Administracje krajowa, regionalna i/lub lokalna.

Wyniki projektu

PR1: Zestaw narzędzi dla nauczycieli szkół średnich w zakresie umiejętności interpersonalnych. Podręcznik dla nauczycieli szkół średnich na temat społecznych kompetencji emocjonalnych oraz zestaw 20 praktycznych narzędzi dla nauczycieli na temat umiejętności interpersonalnych.

Współpraca

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej jest koordynatorem projektu Together Again. Szkoła o bogatej historii i tradycjach, jedna z najstarszych i najlepszych w powiecie limanowskim.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Together Again by Together Again Consortium is licensed under CC BY 4.0