O projekcie

Projekt "TOGETHER AGAIN": To projekt, który zapewnia i bada praktyczne techniki nawiązywania relacji międzyludzkich i wspierania rozwoju psychospołecznego w erze post-Covid-19” realizowany jest w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+.

Głównym celem projektu jest łagodzenie skutków izolacji i zdystansowania społecznego uczniów i młodzieży podczas i po pandemii COVID-19..

Celem naszego projektu jest opracowanie różnych strategii i narzędzi radzenia sobie z konsekwencjami pandemii Covid-19 wśród młodych ludzi w całej Europie, które powstały w wyniku ograniczeń w ich życiu społecznym i osobistym.

Projekt Together Again składa się z ośmiu partnerów z różnych krajów UE: Polski, Hiszpanii, Bułgarii i Słowacji. Każdy partner reprezentuje inną szkołę lub organizację pozarządową. Together Again zrzesza profesjonalistów: psychologów, nauczycieli, edukatorów oraz oligofrenopedagogów, którzy pracują z młodzieżą i zbierają informacje na temat konsekwencji i różnic w zachowaniu młodych ludzi przed, w trakcie i po pandemii oraz w trakcie projektu opracują zestaw narzędzi i materiały edukacyjne dla nauczycieli i uczniów, które pomogą przezwyciężyć negatywne skutki pandemii i rozwinąć relacje interpersonalne w środowisku szkolnym.

Grupy docelowe

Podstawowe (bezpośrednie) grupy docelowe

  • Nauczyciele i uczniowie szkół średnich w wieku 12-16 lat
  • Publiczne i prywatne przedmioty edukacyjne

Wtórne (pośrednie) grupy docelowe

  • Administracje krajowa, regionalna i/lub lokalna; władze społeczne; decydenci polityczni w dziedzinie edukacji; Stowarzyszenia edukacyjne i związki zawodowe; uniwersytety; Stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe, organizacje pozarządowe zaangażowane w działalność badawczą, innowacyjną i edukacyjną.

Ufundowane przez Unię Europejską

Founded by European UnionSfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.