Grupy docelowe

Podstawowe (bezpośrednie) grupy docelowe

  • Nauczyciele i uczniowie szkół średnich w wieku 12-16 lat
  • Publiczne i prywatne przedmioty edukacyjne

Wtórne (pośrednie) grupy docelowe

  • Administracje krajowa, regionalna i/lub lokalna; władze społeczne; decydenci polityczni w dziedzinie edukacji; Stowarzyszenia edukacyjne i związki zawodowe; uniwersytety; Stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe, organizacje pozarządowe zaangażowane w działalność badawczą, innowacyjną i edukacyjną.