I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej jest koordynatorem projektu Together Again. Szkoła o bogatej historii i tradycjach, jedna z najstarszych i najlepszych w powiecie limanowskim. Szkoła uczy, kształci i inspiruje młodych ludzi do kreatywności i wyróżniania się z tłumu. Kadra pedagogiczna kładzie szczególny nacisk na wszechstronny rozwój młodych ludzi – nie tylko edukację i wychowanie do podstawowych wartości, ale przede wszystkim odkrywanie talentów i indywidualnych predyspozycji.

https://www.1lo.limanowa.pl/

 

ARID

ARID ma duże doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów. Stowarzyszenie to jest partnerem projektu w ramach programu Edukacja szkolna Erasmus+. ARID szeroko współpracuje z kilkoma uczelniami i szkołami w Polsce i odpowiada za poprawną sekwencję projektu Together Again.

http://www.arid.org.pl/

 

Stowarzyszenie Młodych Psychologów w Bułgarii „4 kwietnia”

Stowarzyszenie Młodych Psychologów w Bułgarii „4 kwietnia” to nieformalne stowarzyszenie studentów i młodych ludzi, szczególnie zainteresowanych psychologią. Ich głównym zadaniem w projekcie jest opracowanie „zestawu narzędzi” i specjalistycznej metodyki dla nauczycieli i uczniów, aby stawić czoła skutkom trzyletniej izolacji. Młodzi Psychologowie zapewniają, że jest to niesamowita okazja do współpracy i ponownego nawiązania więzi między uczniem a nauczycielem i uczniem-uczniem.

http://4april.skdesign-bg.com/

 

93. gimnazjum „Aleksander Teodorov-Balan”

Szkoła publiczna w Sofii, 93. gimnazjum „Aleksander Teodorov-Balan” oczekuje zdobycia kompetencji językowych, nowych pomysłów nie tylko dla uczniów, ale także dla nauczycieli. Partner ma duże doświadczenie w uczestniczeniu w programach Erasmus+, które pozwalają tworzyć przestrzenie edukacyjne i strategie na rzecz autonomii i zaangażowania społecznego.

https://www.93su.bg/

 

Colegio Séneca

Colegio Séneca w Cordobie w Hiszpanii jest kolejnym partnerem projektu Together Again, którego celem jest rozwijanie umiejętności i kompetencji emocjonalnych wśród młodych ludzi. Wszyscy partnerzy są świadomi problemów emocjonalnych naszych uczniów, dlatego cieszymy się, że możemy podzielić się z nimi wynikami i mamy nadzieję, że ten projekt dostarczy naszym uczniom niesamowitych materiałów i wiedzy.

https://colegioseneca.es/

 

INDEPCIE

IINDEPCIE, Instytut Rozwoju Osobistego, Przedsiębiorczości, Coachingu i Inteligencji Emocjonalnej jest partnerem odpowiedzialnym za wsparcie i poradnictwo dla nauczycieli szkół średnich i młodzieży, koncentrując się na rozwoju umiejętności interpersonalnych i społeczno-emocjonalnych.

https://indepcie.com/

 

CEDA

CEDA Slovakia ma duże doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów unijnych, a dzięki doświadczonej kadrze ICT zapewnia również wsparcie ICT w projektach z zakresu Web-Design, Graphic Design, Programming, LMS. CEDA jest głównym partnerem technologicznym projektu, jest będzie również wiodącym partnerem w działaniach upowszechniających i opracuje wszystkie narzędzia upowszechniające (identyfikacja wizualna projektu, strona internetowa, ulotki oraz biuletyny), które będą wykorzystywane do promocji projektu.

https://www.cedask.eu/

 

ZŠ Fatranská

ZS Fatranska, słowacki partner szkoły, będzie koordynować zadania związane z realizacją fazy testów pilotażowych. Wyniki pandemii są takie same we wszystkich krajach, dlatego szkoła na Słowacji poszukuje wspólnego rozwiązania problemów wywołanych przez Covid-19, które mają silny wpływ na relacje międzyludzkie między uczniami a nauczycielami.

https://zsfatranskanr.edupage.org/