Wyniki projektu

PR1: Zestaw narzędzi dla nauczycieli szkół średnich w zakresie umiejętności interpersonalnych.

Podręcznik dla nauczycieli szkół średnich na temat społecznych kompetencji emocjonalnych oraz zestaw 20 praktycznych narzędzi dla nauczycieli na temat umiejętności interpersonalnych.

Stan wiedzy: Sytuacja w szkołach podstawowych i średnich po Covid-19: wspólny raport

PR3: Zestaw zasobów dla relacji student-student po Covid-19

Zestaw narzędzi praktycznych: gier i ćwiczeń do wykorzystania przez uczących się (użytkowników końcowych) w celu wzajemnego uczenia się kompetencji psycho-emocjonalnych.

Wspólny raport o wynikach ankiety przeprowadzonej wśród studentów