Výsledky projektu

PR1: Sada nástrojov pre učiteľov 2. stupňa ZŠ a SŠ v oblasti interpersonálnych zručností

Príručka pre učiteľov 2. stupňa ZŠ a SŠ o sociálnych emocionálnych kompetenciách a súbor nástrojov (20 praktických nástrojov) pre učiteľov o medziľudských zručnostiach.

State of the Art- Situácia na základných a stredných školách po Covid-19. Spoločná správa

PR3: Súbor zdrojov, zameraný na vzťahy medzi študentmi po pandémii Covid-19

Súbor nástrojov s využitím praktickej dynamiky, hier a cvičení, ktoré budú študenti (koncoví používatelia) používať na vzájomný tréning psycho-emocionálnych kompetencií.

Spoločná správa o výsledkoch prieskumu medzi študentmi