Stredná škola v ​​Limanowej č. 1

Stredná škola v ​​Limanowej č. 1 je koordinátorom projektu Together Again. Je to škola s bohatou históriou a tradíciami, jedna z najstarších a najlepších v okrese Limanowa. Škola učí, vzdeláva a inšpiruje mladých ľudí, aby boli kreatívni a vyčnievali z davu. Pedagogický zbor kladie dôraz najmä na všestranný rozvoj mládeže – nielen vzdelávanie a výchovu k základným hodnotám, ale predovšetkým na objavovanie talentu a individuálnych predispozícií.

https://www.1lo.limanowa.pl/

 

ARID

ARID má veľké skúsenosti v oblasti témy daného návrhu projektu. Toto združenie je partnerom aj ďalších projektov v rámci Erasmus+ : školské vzdelávanie. ARID široko spolupracuje s niekoľkými univerzitami a školami v Poľsku a je zodpovedný za všeobecnú koordináciu aktivít projektu Together Again.

http://www.arid.org.pl/

 

Asociácia mladých psychológov v Bulharsku „4. apríl“

Asociácia mladých psychológov v Bulharsku „4. apríl“ je neformálne združenie študentov a mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú najmä o psychológiu. Ich hlavnou úlohou v projekte je vyvinúť súbor nástrojov a špecializovanú metodiku pre učiteľov a študentov, aby mohli lepšie čeliť následkom trojročnej izolácie. Mladí psychológovia ubezpečujú, že je to úžasná príležitosť na spoluprácu a znovunastolenie väzby medzi žiakom a učiteľom a študentom-študentom.

http://4april.skdesign-bg.com/

 

93. stredná škola „Aleksander Teodorov-Balan“

Štátna škola v Sofii, 93. stredná škola „Aleksander Teodorov-Balan“ očakáva získanie jazykových kompetencií, nových nápadov nielen pre študentov, ale aj pre učiteľov. Partner má veľké skúsenosti s účasťou na programoch Erasmus+, ktoré umožňujú vytvárať vzdelávacie priestory a stratégie v prospech autonómie a sociálnej angažovanosti.

https://www.93su.bg/

 

Colegio Séneca

Kolégium Séneca v Cordobe v Španielsku je ďalším partnerom projektu Together Again, ktorého cieľom je rozvíjať zručnosti a emocionálne kompetencie medzi mladými ľuďmi. Všetci partneri si uvedomujú emocionálne problémy našich študentov, preto sme radi, že sa o výsledky môžeme podeliť s našimi študentmi a dúfame, že tento projekt poskytne našim študentom neuveriteľné materiály a vedomosti.

https://colegioseneca.es/

 

INDEPCIE

INDEPCIE, Inštitút pre osobný rozvoj, podnikanie, koučing a emocionálnu inteligenciu je partnerom zodpovedným za podporu a poradenstvo pre učiteľov 2. stupňa základných škôl a stredných škôl a mladých ľudí so zameraním na rozvoj interpersonálnych a sociálno-emocionálnych zručností.

https://indepcie.com/

 

CEDA

CEDA má bohaté skúsenosti s prípravou a implementáciou projektov EÚ a vďaka skúseným ICT pracovníkom poskytuje ICT podporu v projektoch aj v oblasti webdizajnu, grafického dizajnu, programovania, implementácie LMS... CEDA je hlavným technologickým projektovým partnerom, je tiež vedúcim partnerom pre diseminačné aktivity a vytvorí všetky diseminačné nástroje (vizuálnu identitu projektu, webovú stránku, letáky, bulletiny...), ktoré sa použijú na spropagovanie projektu.

https://www.cedask.eu/

 

ZŠ Fatranská

Základná škola Fatranská, slovenský školský partner, bude koordinovať úlohy spojené s realizáciou pilotnej testovacej fázy. Výsledky pandémie sú vo všetkých krajinách rovnaké, preto škola na Slovensku hľadá spoločné riešenie, ako sa vysporiadať s problémami spôsobenými Covid-19, ktoré majú silný vplyv na medziľudské vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi.

https://zsfatranskanr.edupage.org/