Целеви групи

Първостепенни(директни) целеви групи

  • Учители и ученици в прогимназиален и гимназиален етап на образованието, 12-16 годишни
  • Учебни предмети в държавни и частни училища

Второстепенни (Индиректни) целеви групи

  • Държавна, регионална и/или местна администрации; социални власти; законодатели в областта на образованието; образователни асоциации и търговски съюзи; университети; младежки асоциации и оргавизации, НПО-та занимаващи се с проучвания, иновации и образователни дейности.